wtorek, 28/11/2023 | 8:14 CET
You are here:  / Wpisy / Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową

post by related

related post

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Karta rowerowa jest dokumentem uprawniającym osoby poniżej 18 roku życia do kierowania rowerem. Zmiana przepisów o ruchu drogowym z 2022 roku wprowadza obowiązek posiadania karty rowerowej dla dzieci powyżej 10 roku życia. Co ciekawe, za brak karty grozi wysoki mandat przy jednoczesnym przepisie, który zabrania karać mandatami osoby poniżej 17 roku życia. Dzieciom w wieku szkolnym kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. Aby ją otrzymać, dziecko odbywa zajęcia teoretyczne (6 godzin) oraz praktyczne (2 godziny). Po takim przygotowaniu może podejść do egzaminu na kartę rowerową. Jak wygląda egzamin na kartę rowerową? Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa 35 minut. Jest to test wyboru z trzech możliwych wariantów odpowiedzi (A, B, C). Test składa się 25 pytań, z których poprawnie musi być zaznaczonych co najmniej 20 odpowiedzi. Zaliczenie części teoretycznej pozwala na podejście do części praktycznej, która odbywa się na placu manewrowym. Egzaminator sprawdza poprawność wykonania manewrów, które są niezbędne w sprawnym poruszaniu się rowerem na co dzień. Takimi manewrami są m.in skręty w lewo lub prawo.